• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Fonteinkerk (open) in corona-tijd

Ook in de maanden juli en augustus is de kerkzaal van de Fonteinkerk dinsdag- tot en met vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur open voor een moment van rust, gebed of ontmoeting in kleine kring. Het blijft daarbij nog steeds belangrijk dat  we alleen komen als we geen klachten hebben, dat we handen wassen en anderhalve meter afstand houden.

Op dinsdag en vrijdagmorgen is steeds één van de drie predikanten aanwezig. Zij vinden het fijn om u persoonlijk te spreken of in kleine kring te ontmoeten.

In de zondagsbrief kunt u lezen wanneer er een gesprekskring wordt gehouden waarvoor aanmelding nodig is (zie onder "lees meer"). Als u zich dan per e-mail bij ons aanmeldt, kunnen wij er voor zorgen dat de groep niet te groot wordt. U kunt ons ook altijd benaderen voor een persoonlijke afspraak.

Op woensdag- en donderdagmorgen is Inès meestal aanwezig. Aan het sandwichbord is te zien dat de kerk open is. Welkom en graag tot ziens!

Ds. Marijke Kwant is er op vr. 10 juli en op vr. 14 en vr. 21 augustus;
Ds. Anje de Kuiper op vr. 3, di. 7 en di. 14 juli,
       en op vr. 7, di. 18, di. 25 en vr. 28 augustus;
Ds. Lourens de Jong op di. 21, vr. 24, di. 28 en vr. 31 juli,
       en op di. 4 en di. 11 augustus.

Gebruiksplan Fonteinkerk
Op dit moment werkt een kleine commissie aan een gebruiksplan. Daarin zullen de randvoorwaarden geformuleerd worden voor een verantwoord gebruik van ons kerkgebouw. We baseren ons daarbij op de richtlijnen van het RIVM en de PKN.
Daarbij staan we voor verschillende uitdagingen, zoals hoe we . Een daarvan is het vormgeven van een werkbare ‘1,5 meter-kerk’. Hoe gaan we verantwoord om met risico’s waarvan we weinig weten, zoals de mogelijke verspreiding via de lucht bij (kerk)zang. Op dit moment wordt daar wereldwijd nog volop onderzoek naar gedaan.

Kerkdiensten
Zodra het gebruiksplan klaar is en we weten we op een veilige manier kerkdiensten kunnen houden, besluit de kerkenraad of we dat ook daadwerkelijk gaan doen. Zeker is, dat dat voorlopig alleen een viering kan worden met een beperkt aantal mensen (met aanmelding vooraf).

Intussen gaan we door met onze online-vieringen met vier of vijf zangers in de kerkzaal. Daarbij is er nog ruimte voor enkele gemeenteleden om de dienst bij te wonen. Wie geen internet heeft of wie graag een keer op zondagmorgen in de kerk wil zijn, kan zich daarvoor bij één van de predikanten melden.

Omdat velen het contact missen komen er deze zomermaanden ontmoetingen in kleine kring, met bijvoorbeeld vier of vijf personen; deze worden in de Zondagsbrief bekendgemaakt.
De predikanten houden zich graag aanbevolen voor suggesties om elkaar in kleine kring rond een onderwerp of thema te ontmoeten.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen