• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Bijbelkring in Jacques Dutilhhuis

Vier maal komen we dit seizoen in het Jacques Dutilhhuis bij elkaar voor een Bijbelkring.
Ook wie niet in dit huis woont is daarbij van harte welkom. 

We beginnen met gebed en we lezen en bespreken een gedeelte uit de Bijbel dat aansluit bij het jaarthema of bij de tijd van het kerkelijk jaar.
Er is ook altijd ruimte voor persoonlijke ervaringen. We sluiten af met een lied of gedicht.

Het is een leerzame, gezellige en boeiende ontmoeting in kleine kring van mensen met verschillende kerkelijke achtergrond. Nieuwe deelnemers zijn
van harte uitgenodigd om mee te gaan doen.

Leiding: ds. Anje de Kuiper
    (06-14345110; anjedekuiper@fonteinkerk.nl)
Plaats:   Jacques Dutilhhuis, Grindweg 100
Data:
   2020: donderdagen 8 oktober, 3 december 
   2021: donderdagen 4 februari, 20 mei
Tijd:     15.00–16.30 uur

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen