• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Lees- en filmkring

Ook dit jaar komen we weer eenmaal per maand op woensdagavond bij elkaar. We bespreken een boek of een film die we eerst samen bekeken hebben.

Het is heel verrijkend om een boek dat je gelezen hebt te analyseren en met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Met elkaar halen we veel meer uit een boek dan als je het alleen leest. Vaak blijkt ook dat een boek dat je niet zo boeiend of inspirerend hebt gevonden, juist na het onderlinge gesprek nieuwe en andere perspectieven opent.
Naast recente literatuur lezen we ook wel eens een ’klassieker’ uit de Nederlandse of wereldliteratuur.

Zo is ook het samen kijken naar een film niet alleen gezellig, maar ook inspirerend. Met elkaar merken we veel meer in een film op dan wanneer iemand die film alleen bekeken zou hebben. Achter de beelden van een film zit meestal een boodschap en die willen we met elkaar opsporen. Bovendien komen vanzelf allerlei levensvragen aan de orde.

Het verdere programma van boeken en films voor de rest van het jaar bespreken we in overleg met elkaar. Wel liggen de data vast.
In FonteinkerkBerichten en op deze website (agenda) leest u elke maand wat we gaan zien of lezen.

We beginnen het seizoen op woensdag 25 september met Ilja Leonard Pfeijffer’s boek "Grand Hotel Europa".

Heeft u interesse, kom dan een keer om een avond mee te maken. Wij zijn blij met nieuwe deelnemers.
Uiteraard mag u ook incidenteel komen als een film of boek u bijzonder aanspreekt.

Informatie:   ds. Anton Schipper, 4613727, anton.schipper@planet.nl
Plaats:           Fonteinkerk
Data (woensdagen):
                       2019: 25 september, 23 oktober, 27 november,
                       2020: 8 januari, 12 februari, 11 maart, 15 april
Tijd:                19.30 (film) of 20.00 uur (boek)

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen