• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Bespreking "God en de pandemie" - 15.00 uur

Naar aanleiding van het bericht in FonteinkerkBerichten van september hebben 4 mensen aangegeven dat ze het boek "God en de pandemie; een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt" van Tom Wright willen bespreken.
Voor dat gesprek is donderdag 29 oktober van 15.00-16.30 uur gereserveerd. Er is nog plaats voor een paar mensen meer! Om mee te doen hoef je het boek niet gelezen te hebben.
Na aanmelding bij ds. Anje de Kuiper (anjedekuiper@fonteinkerk.nl) stuurt zij een samenvatting van het boek.

Tom Wright is als nieuwtestamenticus verbonden aan de Universiteit van Oxford en was bisschop in de Church of England. Hij laat zien dat er in de Bijbel op verschillende manieren wordt gereageerd op rampen. Vervolgens doet hij een voorstel vanuit het evangelie om er in onze tijd mee om te gaan.

Op de achterkant van het boek staat:
Sommigen zien in het coronavirus een bewijs dat we leven in de eindtijd. Anderen zien het virus als een manier van God om ons wakker te schudden. Weer anderen vinden dat het de schuld is van de Chinezen, de regering, de WHO.
Tom Wright onderzoekt deze reacties op het virus en vindt dat ze tekort schieten. In plaats daarvan nodigt hij je uit om na te denken over een andere manier van kijken en reageren – een manier die put uit de leringen en voorbeelden van de Schrift, en vooral over de manier van leven, denken en bidden die Jezus ons heeft geopenbaard.

Wright pleit voor ontferming en mededogen met de slachtoffers en hun naasten, en verwijst naar de tranen van Jezus bij de dood van zijn vriend Lazarus. Niet het verleden, de vraag naar het waarom of de schuldvraag, maar de vraag naar de toekomst is de belangrijkste: wat moet er nu gebeuren? Huilen en klagen, bidden en hopen. Het samen dragen en elkaar vasthouden. Vooruit kijken. Bloemen in de tuin planten, want dan groeit er minder onkruid.

We willen dat gaan doen op . Er kunnen nog een paar mensen bij, wie doet er mee? Je hoeft het , ik stuur na aanmelding een goede samenvatting per mail.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen