Skip to main content

Nieuwe Liefde Viering: Oosterhuis en Artificial Intelligence

Nieuwe Liefde Viering met Oosterhuis' oratorium ("Uitgeleid"). Ds Fulco Timmers verbindt dat met de ontwikkeling van AI.

Benieuwd naar de andere activiteiten die op de agenda staan?

Waar:

Open Hof Ommoord

Wanneer:

zondag 21 april, 19.00 uur (kerkzaal open: 18.30)

Contact:

Open Hof Ommoord
zondag 21 april, 19.00 uur (kerkzaal open: 18.30)

Op zondagavond 21 april is er in Open Hof een bijzondere viering, waarin het allerlaatste oratorium op tekst van de vorig jaar overleden dichter Huub Oosterhuis wordt gezongen.
De titel van dit 11-delige werk is "
Uitgeleid", de muziek is gecomponeerd door Tom Löwenthal; het stuk is nog niet eerder buiten de eigen kring van de makers, de Amsterdamse Ekklesia, uitgevoerd. Koor Hemelsbreed zet zich hier voor in!

Het kader waarbinnen dit gebeurt is dat van een Nieuwe Liefde Viering, een viering dus met liedteksten van Huub Oosterhuis.
Voorganger is ds. Fulco Timmers. Hij zal de tekst van
Uitgeleid confronteren met de huidige ontwikkeling van Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie) en ingaan op de vraag wat een mens tot mens maakt en of we nog onderscheid kunnen maken tussen "echt" en "kunstmatig". 
In de samenzang komen ook andere, oudere Oosterhuis-liederen tot klinken, zoals
"De Heer heeft mij gezien en onverwacht", "Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam", "Alles wacht op U vol hoop", "Van U is de toekomst" en "Uit vuur en ijzer, zuur en zout".

De viering is niet alleen voor Oosterhuis-liefhebbers aantrekkelijk, maar vanwege de actualiteit voor iedereen die worstelt met vragen rond Gods Rijk en onze wereld. Gaza, Libanon, Afghanistan, onze eigen broeder en zuster die het zwaar heeft, alles wordt letterlijk genoemd in Oosterhuis’ tekst en in verband gebracht met de vierende gemeente die ondanks alles mag blijven vertrouwen!
Inhoudelijk kun je 
Uitgeleid samenvatten met ‘Laat de hoop niet varen!’ De bijbelse hoop op een betere wereld: zonder slavernij, oorlog, klimaatcrisis en gebrek aan solidariteit met armen en vluchtelingen. Met gekoppeld de vragen: wat mógen we hopen, wat kunnen we doen, hoe maken we Gods belofte concreet?

De soli in Uitgeleid worden door jonge mensen uit de kring van Open Hof gezongen: o.a. door het trio LaraLindeFleur. De vier instrumentalisten (op klarinet, viool, cello en piano) zijn -onder enig voorbehoud- de zelfde professionals als bij de première van het stuk in Amsterdam.

Iedereen welkom! Neem ook vrienden en/of bekenden mee!
De kerkzaal is open om 18.30 uur.