• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Gesprekskring "Verwondering" - 14.00 uur

Kring waarin we ons laten verrassen door te kijken naar een interview uit het tv-programma ‘De Verwondering’. We bekijken deze uitzending in fragmenten en delen in de kring wat het gesprek bij ons oproept.

Meer over deze bijeenkomsten vindt u .

Leiding:         Arie van Weelden
Plaats:           Fonteinkerk
Datum/tijd:  maandag 13 februari 2023, 14.00 uur

Het wordt op prijs gesteld als u zich van tevoren opgeeft, dat kan natuurlijk tot kort voor aanvang.
Aanmelden bij Arie van Weelden (4180724, avanweelden@kpnplanet.nl).

We kijken dan naar een gesprek met Ad van Nieuwpoort.

Ad van Nieuwpoort (1966) was tot 2004 predikant in Amstelveen, waar hij zijn (eerste) boek schreef, De kleine Mensengod. “De God van de Bijbel is niet in de eerste plaats de God der Goden, maar een God die instaat voor zijn mensen.”
Daarna, tot 2012, predikant van de Thomaskerk in Amsterdam; hij was initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas: door het aanbieden van Bijbelklassen vonden hoogopgeleide en vaak onder extreme druk werkende jonge zakenmensen een nieuw perspectief.
Van 2012 - 2020 was hij de predikant van Bloemendaal en Overveen, waar hij onder meer publieke debatten organiseerde. Sinds september 2020 is hij de predikant van de Haagse Duinzichtkerk, een open huis van inspiratie en ontmoeting voor wie maar wil.
Hij breekt een lans voor een hernieuwde lezing van de Bijbelse teksten. Als de Bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? In elk geval hebben volgens Van Nieuwpoort deze oude verhalen ons in deze tijd nog veel nieuws te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen