• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Klokken van hoop en troost

Net als vorige week woensdag luiden ook op woensdag 25 maart en 1 april de klokken van de Fonteinkerk tussen 19.00 en 19.15 uur.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan.
Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten.
Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
De Fonteinkerk volgt dit initiatief; op woensdag 18 en 25 maart en 1 april luiden de klokken van de Fonteinkerk tussen 19.00 en 19.15 uur.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen