• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Kerkenraadsbrief in de corona-crisis

Brief van de kerkenraad d.d. 26 maart 2020 aan alle leden van onze wijkgemeente:

Geachte gemeenteleden rondom de Fonteinkerk,

We moeten ons erop instellen dat het langere tijd zal duren voor we elkaar weer lijfelijk kunnen ontmoeten in vieringen en kringen en persoonlijk huisbezoek.

We zijn blij dat we onze kerkdiensten kunnen blijven delen via internet.
Daarvoor geldt dat daarbij alleen zij in de kerk aanwezig kunnen zijn die daar op dat moment een taak hebben.
We horen dat ook mensen uit andere kerken die geen beeldverbinding hebben met onze vieringen verbonden zijn.

We delen dit bericht via de lijst met mailadressen die we van u hebben en via de website van onze kerk.

Op weg naar Pasen zullen we u vanaf aanstaande zondag elke dag een tekst of gebed toesturen ter overweging.

We blijven u vragen elkaar in het oog en in het hart te houden en ook aandacht te hebben voor mensen in uw omgeving die dat zeker nu extra nodig hebben.
Mocht u problemen hebben met het in het huis halen van uw boodschappen of anderszins, doet u dan een beroep op ons?!
Er staan gemeenteleden, ook jongeren uit onze gemeente klaar om waar nodig te helpen.
Mocht u behoefte hebben aan telefonisch contact , bel dan met uw predikanten.
Zelf proberen wij van onze kant zoveel mogelijk via de telefoon  contact te onderhouden.

Het zijn verwarrende en ook belastende weken.
Veel mensen hebben zorgen om geliefden, om ouders die niet bezocht kunnen worden, om partners in een verzorgingstehuis, om kinderen die ziek zijn geworden, om jongeren die zich erg vervelen.
Soms ook hebben mensen zorgen om zichzelf: blijf ik wel overeind en hoe ga ik om met mijn angst en somberheid.
Anderen hebben zorgen om hun werk, inkomen en hoe dat allemaal moet.

Velen hebben daarnaast ook mooie ervaringen van hernieuwde verbondenheid en liefdevolle betrokkenheid op elkaar. Laten we doen wat we kunnen doen voor elkaar en bevelen we elkaar in de hoede van Heer.

Namens de kerkenraad van de Fonteinkerk,
Marjan Verschuure, voorzitter
Anje de Kuiper en Lourens de Jong, predikanten.

Telefoon Ds. Anje de Kuiper: 0184-652688 of 06-14345110
Telefoon Ds. Lourens de Jong: 010-2180448 of 06-49137282

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen