• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Ruimere mogelijkheden "fysieke" kerkdiensten, maar nog steeds beperkingen

Nu de corona-maatregelen door het kabinet zijn versoepeld, kunnen we in de Fonteinkerk ook weer meer bezoekers in de zondagse kerkdienst ontvangen.
Dat betekent niet dat alles weer bij het oude is. Vanwege de geldende maatregelen kunnen nu maximaal 50 mensen deelnemen aan de viering: 

  • Wie de dienst wil bijwonen dient zich dan ook daarvoor aan te melden. Dat moet vóór vrijdag 18.00 bij Roelie Oostenbrink, bij voorkeur via email, zo nodig per telefoon (roelie.oostenbrink@kpnmail.nl, eventueel 010-4221386, bij afwezigheid inspreken op de voicemail). Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, worden zij die boventallig zijn als eersten uitgenodigd voor de viering een week later;
  • Vanzelfsprekend blijft u thuis als u corona-gerelateerde klachten hebt;
  • Als u komt, houdt u zich dan aan de regels: houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje als u zich verplaatst en volg de aanwijzingen van de coördinatoren op;
  • Als u in een risicogroep valt en u nog geen vaccinatie heeft gehad, raden we u aan de viering thuis via internet mee te maken;
  • Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren bij de zuil in het portaal van de kerk;
  • Samenzang is nog niet mogelijk. Vier voorzangers, doorgaans leden van de cantorij, zingen de aangegeven liederen. De gemeente zingt alleen de laatste twee coupletten van het slotlied mee: op "praatniveau", dat wil zeggen ingetogen, niet luider dan zoals men praat;
  • Na afloop van de kerkdienst wordt u per rij uitgenodigd om het gebouw via de zijuitgang te verlaten.

Het is dus nog een dienst met beperkingen, maar we zijn heel blij dat er weer meer mogelijk is.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen