Skip to main content

Fonteinkerk brengt beroep uit op ds. Petra van der Burg

In een bijeenkomst na de kerkdienst van 29 oktober stemde de wijkgemeente Fonteinkerk met algemene stemmen in met het voorstel van de kerkenraad om ds. Van der Burg te beroepen als predikant voor de Fonteinkerk.

Benieuwd naar de andere berichten of inspirerende verhalen?

Geschreven op:
29 oktober 2023

De wijkgemeente Fonteinkerk brengt een beroep uit op ds. Petra van der Burg, tot zij een sabbatical nam verbonden aan de Protestantse Gemeente Noordwijk.
Na de dienst gaf de beroepingscommissie een toelichting op het advies aan de kerkenraad om haar te beroepen. De kerkenraad volgde dat advies, maar wilde dat, voor tot het beroep over te gaan, aan de wijkgemeente voorleggen. Daarvoor is de gemeentebijeenkomst bedoeld.
Na deze toelichting was het woord aan ds. Petra van der Burg. Zij gaf een korte toelichting op haar persoon, haar gezin en op haar studiekeuze en loopbaan. Haar toelichting leidde tot enkele vragen van de aanwezige gemeenteleden. Nadat ds. Van der Burg die had beantwoord, vroeg Marjan Verschuure, voorzitter van de kerkenraad, de gemeentevergadering om een standpunt in te nemen over het voorstel van de kerkenraad; de gemeentevergadering reageerde met algemeen applaus op het voorstel.
De kerkenraad kan nu het voorgenomen besluit om ds. Van der Burg te beroepen definitief maken. Daarna is het aan ds. Van der Burg om te besluiten of zij het beroep aanneemt.

Geschreven op:
29 oktober 2023