• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Over ons

De Fonteinkerk biedt ruimte aan initiatieven die ontmoeting en onderlinge betrokkenheid bevorderen. De kerk is van ouds een huis van verhalen die mensen helpen om goed en aandachtig te leven. Het verhaal van Jezus Christus inspireert ons ook vandaag om het leven met z’n mooie en moeilijke kanten onder ogen te zien. Het is belangrijk dat we leren hoe je met elkaar omgaat, dat je eerlijk bent, kunt delen en een goede vriend bent. Elkaar vergevingsgezind en met begrip benaderen, is belangrijker dan goed zijn op school en veel geld verdienen. Naast de religieuze functie, hopen wij dat mensen zelf activiteiten gaan organiseren waar in deze wijk behoefte aan is en die mensen goed doen.

Wie zijn we
We willen een geloofsgemeenschap in Hillegersberg, Nieuw-Terbregge, 110-Morgen zijn, waar jong en oud elkaar ontmoeten en zich thuis voelen. Het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan is voor ons van doorslaggevend belang.
Wij geloven dat de wereld beter wordt als we ons door de bijbel laten leiden. Dat betekent aandacht geven aan mensen die je tegen komt, met elkaar meeleven en solidair zijn met mensen die iets te kort komen, dichtbij of ver weg. We zijn betrokken bij deze wereld om die te houden zoals die gemaakt is.

Lees verder onder de foto's

 • Lourens de Jong
 • Ruben Schep
 • Inès Castañeda de Mos
 • Marjan Verschuure
 • Erwin Lots
 • Eric van Dalum
 • Simon van Loon
 • Jan van der Zwart
 • Bart Veling
 • Lourens de Jong

  Dominee
  info@fonteinkerkrotterdam.nl
 • Ruben Schep

 • Inès Castañeda de Mos

  Koster
  010 418 20 95
 • Marjan Verschuure

  Voorzitter Kerkenraad
  Contact opnemen
 • Erwin Lots

  Scriba Kerkenraad
  Contact opnemen
 • Eric van Dalum

  Organist
 • Simon van Loon

  Organist
 • Jan van der Zwart

  organist
 • Bart Veling

  Vertrouwenspersoon Fonteinkerk
  Contact opnemen
 • Lourens de Jong
 • Ruben Schep
 • Inès Castañeda de Mos
 • Marjan Verschuure
 • Erwin Lots
 • Eric van Dalum
 • Simon van Loon
 • Jan van der Zwart
 • Bart Veling

Er is een zondagse kerkdienst en daarnaast ontmoeten we elkaar op allerlei andere plekken en manieren. Ontmoetingen met de ander, met God en met jezelf.
We willen een geloofsgemeenschap zijn waar jong en oud elkaar ontmoeten en zich thuis voelen. Er zijn voor de wijk en de samenleving
Er zijn veel manieren waarop we dit doen: een luisterend oor bieden, aandacht geven aan wie het moeilijk heeft, betrokken zijn bij bewoners van de State, Martha Flora, Liduina en andere zorginstellingen in de buurt, vrouwenhuis ROSA in het Nieuwe Westen, samen koffiedrinken, samen eten in de kerk of bij elkaar thuis, praktische hulp geven, een boodschap of klusje doen, de voedselbank ondersteunen, kleding inzamelen, elkaar vervoeren naar kerkdienst of ziekenhuis, een kaartje sturen naar een zieke of paasgroeten naar gevangenen, geld inzamelen voor projecten, diensten met basisscholen, een kaarsjesavond om de overledenen te gedenken, betrokken zijn bij
een project voor kwetsbare jongeren in Kenia, opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan, hulp geven aan vluchtelingen of asielzoekers. We staan open voor alles wat op onze weg komt.
We volgen de ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld, we delen onze zorgen over vervuiling en uitputting van de aarde en denken er samen over na hoe we daar als gelovigen mee omgaan of op kunnen reageren.

Kerkgebouw
De Fonteinkerk is huis van God, huis van de gemeente en huis van de wijk. Iedereen is welkom. We verlangen ernaar dat de Fonteinkerk dagelijks open is en een ontmoetingsplaats is voor mensen uit de wijk. Voor koffie of maaltijd, plaats voor overleg. Of ideeën die nog niet gebeuren, zoals bijeenkomsten over hulp bij opvoeden of solliciteren, repaircafé of om bij te dragen aan duurzaamheid. Andere invullingen zijn het houden van concerten, tentoonstellingen of lezingen.
We zoeken daarbij ook samenwerking met mensen buiten de eigen kring.
De verhuuropbrengsten zijn daarbij noodzakelijk om deze functie structureel goed in kunnen vullen.
Als het wenselijk voor jongeren willen we ook een ruimte daaraan aanpassen.

Kerkdiensten
We streven naar vieringen die jong en oud kunnen begrijpen, met persoonlijke inbreng van gemeenteleden, variatie in muziek en liederen en herkenbare rituelen zoals het ontsteken van lichtjes bij de gedachtenis van overledenen, bij de gebeden of in paasnacht, elkaar vrede wensen of zegenen.
Elementen die altijd terugkomen zijn lezen, overdenken, bidden, zingen, loven, ritueel enz. De gebeden, liederen en verhalen bieden rust en troost, maar we leren ook op te staan tegen onrecht, dichtbij en ver weg. In de gebeden noemen wij mensen of situaties die ons ter harte gaan en wij bidden voor hen om hulp van God en mensen.
Als christelijke gemeente willen we Jezus van harte volgen en hebben we de bijbel als belangrijkste bron. Dat doen we met elkaar, we willen ook leren van de wijsheid en inzichten van anderen. We zoeken verdieping en willen geraakt worden. Door wat we aangereikt krijgen van de predikant, maar ook door het delen van ervaringen met elkaar, praktische levenswijsheid.
Ook het vieren van belangrijke momenten in hun leven zoals trouwen en doop met hun persoonlijke verhalen zijn daarbij belangrijk.
In de collecte delen we van wat we zelf ontvangen hebben.
Na de dienst drinken we samen koffie. De gezelligheid en de onderlinge gesprekken zijn erg belangrijk. Hoe meer mensen je leert kennen, hoe meer je je thuis gaat voelen.
Voor de muziek in de dienst is de basis de liederen uit het nieuwe liedboek, ook de minder bekende. We zoeken actief de variatie om naar de reguliere begeleiding bijvoorbeeld muzikale bijdragen van organist of gemeenteleden, voorzang of pianobegeleiding. Naast het liedboek is er regelmatig andere muziek of liederen.
We willen ook ruimte geven aan jongeren om elkaar te ontmoeten voor gesprek en gezelligheid. We willen ons geloof delen met jongere generaties, om elkaars geloof te delen. Daarvoor willen we goede plekken inrichten waar Bijbelverhalen worden verteld, waar wordt geleerd, gedeeld en gevierd. we doen dat in de Fonteinkinderclub, jeugdkerk of catechese. We willen de aansluiting vinden bij de belevingswereld van jongeren en hen daarin ook de ruimte geven om zelf keuzes te maken.

Plannen 2022
We zullen de komende jaren scherpere keuzes maken om meer aansluiting te vinden bij jongere generaties, onder meer in onze vieringen, muziek en activiteiten. Door het vertrek van een predikant zijn we in 2022 op zoek naar een nieuwe predikant naast Lourens de Jong; sinds begin 2022 wordt de gemeente tijdelijk ondersteund door dominee Els Visser. Belangrijke criteria voor de nieuwe predikant zijn de vaardigheid en gedrevenheid om zelf naar buiten te treden naar jonge mensen en gezinnen in de wijk en de gemeente te inspireren bij het pad dat ze wil gaan.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen