Skip to main content

De Fonteinkerk is er voor iedereen

De Fonteinkerk biedt ruimte aan initiatieven die ontmoeting en onderlinge
betrokkenheid bevorderen. De kerk is van ouds een huis van verhalen
die mensen helpen om goed en aandachtig te leven.

Wie zijn we?

Geloofsgemeenschap waar jong en oud elkaar ontmoeten en zich thuisvoelen

Elke zondag om 10.00 uur is er een viering in de Fonteinkerk.

Het is belangrijk dat we leren hoe je met elkaar omgaat, dat je eerlijk bent, kunt delen en een goede vriend bent. Elkaar vergevingsgezind en met begrip benaderen, is belangrijker dan goed zijn op school en veel geld verdienen. Naast de religieuze functie, hopen wij dat mensen zelf activiteiten gaan organiseren waar in deze wijk behoefte aan is en die mensen goed doen.

Wie zijn we?

We willen een geloofsgemeenschap in Hillegersberg, Nieuw-Terbregge, 110-Morgen zijn, waar jong en oud elkaar ontmoeten en zich thuis voelen. Het verhaal van Jezus' leven, sterven en opstaan is voor ons van doorslaggevend belang.
Wij geloven dat de wereld beter wordt als we ons door de bijbel laten leiden. Dat betekent aandacht geven aan mensen die je tegen komt, met elkaar meeleven en solidair zijn met mensen die iets te kort komen, dichtbij of ver weg.
We zijn betrokken bij deze wereld om die te houden zoals die gemaakt is.

Onze mensen

Petra van der Burg

Predikant

Ruben Schep

Predikant

Inès Castañeda de Mos

Koster

Marjan Verschuure

Voorzitter Kerkenraad

Erwin Lots

Scriba Kerkenraad

Eric van Dalum

Organist

vacature

Organist

Bart Veling

Vertrouwenspersoon Fonteinkerk

Ontmoeten

Samen thee of koffie drinken, koken en eten. Tijd om elkaar te ontmoeten.

Stilte

Een moment van bezinning, stil zijn of mediteren. Dat kan in ons stiltecentrum.

Voedselbank

Levensmiddelen inzamelen voor diegene die de hulp nodig hebben.

Samen eten

De Fonteinkerk heeft een gezellige keuken om samen te koken. Daarna eten we in de ontmoetingsruimte.

Elkaar ontmoeten

We ontmoeten elkaar op allerlei plekken en manieren. Ontmoetingen met de ander, met God en met jezelf. Als geloofsgemeenschap willen we er zijn voor de wijk en de samenleving.

Dat kan op veel manieren: een luisterend oor bieden, aandacht geven aan wie het moeilijk heeft, betrokken zijn bij bewoners in de buurt, vrouwenhuis ROSA in het Nieuwe Westen, samen koffiedrinken, samen eten in de kerk of bij elkaar thuis, praktische hulp geven, een boodschap of klusje doen, de voedselbank ondersteunen, kleding inzamelen, elkaar vervoeren naar kerkdienst of ziekenhuis, een kaartje sturen naar een zieke of paasgroeten naar gevangenen, geld inzamelen voor projecten, diensten met basisscholen, een kaarsjesavond om de overledenen te gedenken, betrokken zijn bij een project voor kwetsbare jongeren in Kenia, opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan, hulp geven aan vluchtelingen of asielzoekers. We staan open voor alles wat op onze weg komt.

Als Fonteinkerk staan we temidden van andere kerken

De Fonteinkerk is een wijkgemeente van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand. Meer weten over Rotterdam-Noordrand of de andere wijkgemeenten binnen "Noordrand"? Klik hier.
De kerk is aangesloten bij Wijdekerk, een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-persoon of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Hierbij staat LHBT+ voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en + voor een andere genderidentiteit of een andere seksuele gerichtheid (tussen gelijkwaardige personen). Omdat ook wij vinden dat je jezelf moet kunnen zijn in onze kerk. Voor meer info: klik hier.
Verder werken we met andere Rotterdamse kerken samen in Kerken010.

Kerkgebouw

De Fonteinkerk is huis van God, huis van de gemeente en huis van de wijk. Iedereen is welkom. We verlangen ernaar dat de Fonteinkerk dagelijks open is en een ontmoetingsplaats is voor mensen uit de wijk. Voor koffie of maaltijd, plaats voor overleg.
We willen ruimte bieden voor nieuwe ideeën, zoals bijeenkomsten over hulp bij opvoeden of solliciteren, repaircafé of om bij te dragen aan duurzaamheid.
Andere invullingen zijn het houden van concerten, tentoonstellingen of lezingen. We zoeken daarbij ook samenwerking met mensen buiten de eigen kring.

De verhuuropbrengsten zijn daarbij noodzakelijk om deze functie structureel goed in kunnen vullen. Als het wenselijk is voor activiteiten (bijvoorbeeld voor jongeren) willen we onze ruimte daaraan aanpassen.

Kerkdiensten

We streven naar vieringen die jong en oud kunnen begrijpen, met persoonlijke inbreng van gemeenteleden, variatie in muziek en liederen en herkenbare rituelen zoals het ontsteken van lichtjes bij de gedachtenis van overledenen, bij de gebeden of in paasnacht, elkaar vrede wensen of zegenen.