• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Verdere versoepeling corona-regels

Vanaf vandaag (zaterdag 26 juni) zijn voor de Fonteinkerk de corona-regels verder versoepeld. De kerkenraad besloot om de adviezen van de landelijke kerk (PKN) en het CIO over te nemen. Dat betekent:

 • Samenzang is weer mogelijk doordat het dringend advies om niet te zingen vervalt. Hiermee zullen we vooralsnog wel voorzichtig zijn, door bijvoorbeeld zo mogelijk gebruik te maken van wisselzang tussen de voorzangers en gemeente en de gemeente te vragen ingetogen te zingen;
 • Voor de koffie buiten vervalt het eerder aangegeven maximum van 40, doordat 1,5 meter afstand het maximum aantal personen bepaalt per ruimte (dus geen vast maximaal aantal personen meer). Binnen verandert er voor ons gebouw niets (de capaciteit per zaal blijft zoals die is aangegeven in het gebruiksplan);
 • Mondkapjes zijn niet langer nodig zolang 1,5 m afstand kan worden gehouden;
 • de overige basisregels blijven gelden (aanmelden, afstand houden, handen desinfecteren, begeleiding naar zitplaats, etc).

Weer "fysieke" kerkdiensten, maar met beperkingen

Na de berichten vanuit het CIO en PKN over bezoekers bij kerkdiensten, starten we in de Fonteinkerk ook weer voorzichtig met een (beperkt) aantal aanwezigen in de viering. Dit in het besef dat de huidige COVID situatie nog altijd zorgelijk is, maar tegelijk een toenemend aantal gemeenteleden inmiddels gevaccineerd is.
Dat betekent niet dat alles weer bij het oude is. Vanwege de geldende maatregelen kunnen maximaal 30 mensen deelnemen aan de viering: 

 • Wie de dienst wil bijwonen dient zich dan ook daarvoor aan te melden. Dat moet vóór vrijdag 18.00 bij Roelie Oostenbrink, bij voorkeur via email, zo nodig per telefoon (roelie.oostenbrink@kpnmail.nl, eventueel 010-4221386, bij afwezigheid inspreken op de voicemail). Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, worden zij die boventallig zijn als eersten uitgenodigd voor de viering een week later;
 • Vanzelfsprekend blijft u thuis als u corona-gerelateerde klachten hebt;
 • Als u komt, houdt u zich dan aan de regels: houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje als u zich verplaatst en volg de aanwijzingen van de coördinatoren op;
 • Als u in een risicogroep valt en u nog geen vaccinatie heeft gehad, raden we u aan de viering thuis via internet mee te maken;
 • Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren bij de zuil in het portaal van de kerk;
 • Samenzang is nog niet mogelijk. Vier voorzangers, doorgaans leden van de cantorij, zingen de aangegeven liederen;
 • Na afloop van de kerkdienst wordt u per rij uitgenodigd om het gebouw via de zijuitgang te verlaten.

Het is dus nog een dienst met beperkingen, maar we zijn heel blij dat dit weer mogelijk is.

Een kerstboodschap uit Kenia

De Fonteinkerk, samen met de 5 andere protestantse kerken van Rotterdam-Noordrand, ondersteunt het Speak it Loud ("SiL") project van Terry Child Support in Kenia.
Uit Kenia ontvingen we een Kerstboodschap op video. Om die te zien klikt u hier.
Voor meer informatie over het Speak it Loud project klikt u op info SiL.

Fonteinkerk nu 5 jaar geleden in gebruik genomen

Op zondag 3 juli 2016 vierden we de eerste dienst in de Fonteinkerk; toen "nog niet helemaal" klaar. Enkele foto's van die eerste dienst ter herinnering.

    


                                            

Kerkbalans 2021: bijdragen om uw kerk in stand te houden

Op zaterdag 16 januari start de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse landelijke actie om geld te werven voor uw kerk. Geld om uw kerk te laten functioneren. De actie draagt dit jaar als motto "stenen van verbinding".

Lees meer

Digitaal collecteren

Nu de mogelijkheden beperkt zijn om fysiek aan de kerkdiensten in de Fonteinkerk deel te nemen, heeft dat ook invloed op de collecte-opbrengsten. Er zijn gelukkig diverse (aanvullende) mogelijkheden om financiële kerkzaken te regelen. Gelukkig maken steeds meer leden, luisteraars en kijkers gebruik van deze mogelijkheden: Appostel (opvolger van de kerkgeld-app), QR-code of bankoverschrijving. Hieronder een toelichting op deze mogelijkheden.

Lees meer

Ruimere mogelijkheden "fysieke" kerkdiensten, maar nog steeds beperkingen

Nu de corona-maatregelen door het kabinet zijn versoepeld, kunnen we in de Fonteinkerk ook weer meer bezoekers in de zondagse kerkdienst ontvangen.
Dat betekent niet dat alles weer bij het oude is. Vanwege de geldende maatregelen kunnen nu maximaal 50 mensen deelnemen aan de viering: 

 • Wie de dienst wil bijwonen dient zich dan ook daarvoor aan te melden. Dat moet vóór vrijdag 18.00 bij Roelie Oostenbrink, bij voorkeur via email, zo nodig per telefoon (roelie.oostenbrink@kpnmail.nl, eventueel 010-4221386, bij afwezigheid inspreken op de voicemail). Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, worden zij die boventallig zijn als eersten uitgenodigd voor de viering een week later;
 • Vanzelfsprekend blijft u thuis als u corona-gerelateerde klachten hebt;
 • Als u komt, houdt u zich dan aan de regels: houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje als u zich verplaatst en volg de aanwijzingen van de coördinatoren op;
 • Als u in een risicogroep valt en u nog geen vaccinatie heeft gehad, raden we u aan de viering thuis via internet mee te maken;
 • Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren bij de zuil in het portaal van de kerk;
 • Samenzang is nog niet mogelijk. Vier voorzangers, doorgaans leden van de cantorij, zingen de aangegeven liederen. De gemeente zingt alleen de laatste twee coupletten van het slotlied mee: op "praatniveau", dat wil zeggen ingetogen, niet luider dan zoals men praat;
 • Na afloop van de kerkdienst wordt u per rij uitgenodigd om het gebouw via de zijuitgang te verlaten.

Het is dus nog een dienst met beperkingen, maar we zijn heel blij dat er weer meer mogelijk is.

klokgelui als teken van verbondenheid en hoop

Bij de jaarwisseling zullen van de meeste kerken in Rotterdam de klokken enkele minuten worden geluid als teken van verbondenheid en hoop. Ook de klokken van de Fonteinkerk zullen dan luiden.

Nieuwsbrief Kenia-project

Nieuwsbrief van het Keniaproject (Speak it Loud, SIL, 2019-2022)
van de kerken van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand
(Jos Dusseljee, mei 2020)

Lees meer

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen