• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Kerkbalans 2021: bijdragen om uw kerk in stand te houden

Op zaterdag 16 januari start de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse landelijke actie om geld te werven voor uw kerk. Geld om uw kerk te laten functioneren. De actie draagt dit jaar als motto "stenen van verbinding".

Lees meer

Digitaal collecteren

Nu de mogelijkheden beperkt zijn om fysiek aan de kerkdiensten in de Fonteinkerk deel te nemen, heeft dat ook invloed op de collecte-opbrengsten. Er zijn gelukkig diverse (aanvullende) mogelijkheden om financiële kerkzaken te regelen. Gelukkig maken steeds meer leden, luisteraars en kijkers gebruik van deze mogelijkheden: Appostel (opvolger van de kerkgeld-app), QR-code of bankoverschrijving. Hieronder een toelichting op deze mogelijkheden.

Lees meer

Fonteinkinderclub maakt thuis palmpaasstokken

Helaas konden we op 4 april geen palmpaasstokken maken in de Fonteinkerk. Er is wel thuis geknutseld en versierd, bekijk hier het resultaat.

Lees meer

klokgelui als teken van verbondenheid en hoop

Bij de jaarwisseling zullen van de meeste kerken in Rotterdam de klokken enkele minuten worden geluid als teken van verbondenheid en hoop. Ook de klokken van de Fonteinkerk zullen dan luiden.

Nieuwsbrief Kenia-project

Nieuwsbrief van het Keniaproject (Speak it Loud, SIL, 2019-2022)
van de kerken van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand
(Jos Dusseljee, mei 2020)

Lees meer

Kerkenraadsbrief in de corona-crisis

Brief van de kerkenraad d.d. 26 maart 2020 aan alle leden van onze wijkgemeente:

Geachte gemeenteleden rondom de Fonteinkerk,

We moeten ons erop instellen dat het langere tijd zal duren voor we elkaar weer lijfelijk kunnen ontmoeten in vieringen en kringen en persoonlijk huisbezoek.

We zijn blij dat we onze kerkdiensten kunnen blijven delen via internet.
Daarvoor geldt dat daarbij alleen zij in de kerk aanwezig kunnen zijn die daar op dat moment een taak hebben.
We horen dat ook mensen uit andere kerken die geen beeldverbinding hebben met onze vieringen verbonden zijn.

Lees meer

Een kerstboodschap uit Kenia

De Fonteinkerk, samen met de 5 andere protestantse kerken van Rotterdam-Noordrand, ondersteunt het Speak it Loud ("SiL") project van Terry Child Support in Kenia.
Uit Kenia ontvingen we een Kerstboodschap op video. Om die te zien klikt u hier.
Voor meer informatie over het Speak it Loud project klikt u op info SiL.

Klokken van hoop en troost blijven op woensdagen in april luiden

Nu de corona-maatregelen in ieder geval tot eind april van kracht blijven, zullen de klokken van de Fonteinkerk ook op de komende woensdagen in april luiden tussen 19.00 en 19.15 uur.

Lees meer

Klokken van hoop en troost

Net als vorige week woensdag luiden ook op woensdag 25 maart en 1 april de klokken van de Fonteinkerk tussen 19.00 en 19.15 uur.

Lees meer

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen