Skip to main content

Jaarthema: Ken je mij

Elk jaar werken we met een thema. Dit jaar is "Ken je mij?" ons thema, naar Psalm 139:1 (in de Naardense vertaling: "ENE, gij hebt mij doorgrond, gij kent mij"). Je gekend weten, gezien: het is een diep verlangen dat we allemaal met ons mee dragen.

Benieuwd naar de andere berichten of inspirerende verhalen?

Geschreven op:
24 september 2023

Elk jaar werken we met een thema. Dit jaar zijn het deze woorden: Ken je mij.

"ENE, gij hebt mij doorgrond, gij kent mij" staat er in Psalm 139:1 (Naardense vertaling). Is het echt waar?
Psalm 139 bezingt een God die alomtegenwoordig en nabij is.
In zijn bewerking van deze psalm geeft Huub Oosterhuis antwoord vanuit de mens.
Is het echt waar? Ken je mij? Is er iemand die mij beter kent dan ik mezelf ken?

Je gekend weten, gezien: het is een diep verlangen dat we allemaal met ons mee dragen. Heeft er iemand oog voor wie je bent? Voor de weg die je hebt afgelegd, voor je kwetsbaarheid, voor je onzekerheden? Is er echt iemand die je kent? Wat dieper gaat dan de volger van je online profiel? Verder dan een familie of gezin? Meer nog dan een goede vriend?

De afgelopen jaren zijn we als maatschappij vaak op zoek naar wie welke plaats en rol mag hebben. Veel mensen zoeken naar erkenning. De LHBTQI+gemeenschap, nazaten van tot slaaf gemaakten, immigranten, boeren, mensen met een beperking, enzovoort. Ook al ben je voor de vrijheid van het individu, nog altijd vorm je samen een maatschappij waarin macht een rol speelt en je steeds je plaats moet vinden. Ken je mij, betekent dan zoiets als: word ik als individu erkend en mag ik een gelijkwaardige plaats innemen in de samenleving?

Vanuit het christelijk geloof is er een ander ijkpunt voor het gekend worden, namelijk Christus. Jezus merkt mensen op: hij ziet Zacheüs in een boom; hij hoort Bartimeüs naar hem roepen; hij voelt dat een vrouw op zoek naar genezing hem aanraakt. Het verandert niet alleen hun leven, maar ook henzelf. Ze weten zich werkelijk gekend. En daarin ontdekken ze een diepte die het gewone menselijke verkeer te boven gaat, die de gewone verhoudingen lijkt te overstijgen.

Ten diepste is dat wat we nog altijd zoeken. In een nieuw seizoen gemeenteleven waarin er wordt vergaderd, gevierd, ontmoet, gegeten, gekliederd en gespeeld. Het elkaar kennen en het vormen van een gemeenschap vinden we van groot belang. Maar, in ons kennen van elkaar, in al dat menselijk verkeer, willen we ten diepste gekend worden door de ENE. Stellen we vragen aan elkaar, maar uiteindelijk aan God zelf.

Klik op "Wat gaan we doen?" voor het jaarprogramma 2023-2024 met alle activiteiten voor het komende seizoen. 

 

fonteinkerk jaarthema 2023 we steken van wal

Geschreven op:
24 september 2023