Skip to main content

Op weg naar de Pasen

Alles is op dit moment anders dan andere jaren. Ook de weg van de liturgie naar Pasen staat in een ander licht

Benieuwd naar de andere berichten of inspirerende verhalen?

Geschreven op:
26 maart 2020

Alles is op dit moment anders dan andere jaren. Ook de weg van de liturgie naar Pasen staat in een ander licht. Toch willen we in de Fonteinkerk zolang dat mogelijk blijft de zondagen, de drie dagen van Pasen en het Paasfeest via internet samen beleven. Want juist nu is de weg van Jezus vol betekenis: ook wij leven tussen hoop en vrees, in gevecht met kwade machten. En net als Hij blijven we voor elkaar de oude woorden van hoop herhalen: het licht is sterker dan het donker, na elke nacht een nieuwe morgen, liefde sterker dan de dood.

Met de woorden van Henriëtte Roland Holst: Dit ene weten wij en aan dit één houden we ons vast in de duistere uren: er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren, en wie ’t verstaat die is niet meer alleen.

Daarom nodig ik je uit om de hoop en het vertrouwen te versterken door juist in deze moeilijke tijden de diensten via Internet te volgen: donderdag om je te laten bemoedigen door Christus die ons voorgaat in dienen en delen, vrijdag om stil te staan bij het lijden van deze wereld, in de Paasnacht om dwars tegen alle kwade machten in het licht van de hoop te ontsteken en tastend en zoekend samen het geloof te belijden: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. En op Paasmorgen nemen we een voorschot op Gods nieuwe wereld: we vieren het licht en de liefde, dwars tegen al het donker in. Misschien wel door onze tranen heen…

Geschreven op:
26 maart 2020