Skip to main content

Zegenen of inzegenen

Misschien hebt u het in de media gevolgd. De synode van de protestantse kerk heeft weer gesproken over de vraag

Benieuwd naar de andere berichten of inspirerende verhalen?

Geschreven op:
11 december 2018

Misschien hebt u het in de media gevolgd. De synode van de protestantse kerk heeft weer gesproken over de vraag of het verschil tussen zegenen en inzegenen van duurzame relaties, zoals het in de kerkorde staat al dan niet moest verdwijnen.

Het orthodoxe deel van de kerk hecht er aan dat er onderscheid blijft tussen het huwelijk van man en vrouw en andere duurzame levensverbintenissen en vindt het al moeilijk te accepteren dat de liturgische teksten gelijkluidend zijn op één verschil na: dat is het woord zegenen en inzegenen. Andere delen van de kerk vinden het moeilijk, dat met zegenen/inzegenen toch onderscheid wordt gemaakt tussen een verbintenis van man en vrouw en andere duurzame verbintenissen die om een zegen in de kerkelijke gemeenschap vragen.

De synode heeft na rijp beraad besloten dat de teksten zo blijven als ze zijn. Met de toevoeging dat deze bepaling geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Voor de een is dat veel te veel en voor de ander is dat veel te weinig.

De reacties laten zich raden: de een zegt geraakt: moet ik wel bij deze kerk willen blijven omdat blijkbaar mijn relatie niet ten volle wordt erkend. Een ander zegt: we horen nu eenmaal bij een brede kerk met verschillende opvattingen die zich niet laten verenigen.

Gelukkig heeft elke gemeente alle ruimte om haar eigen overtuiging hierin te volgen. En vergis je niet; ook in het meer orthodoxe deel van de kerk is er veel aan het schuiven. Gun het tijd. En accepteer dat je bij een brede kerk hoort, waarin verschillen van interpretatie van de Schrift bestaan.

Een grote groep predikanten en kerkelijk werkers heeft in een advertentie in dagblad Trouw laten weten ongelukkig te zijn met het besluit van de synode om de teksten niet te veranderen. Ze benadrukken, dat alle relaties gelijkwaardig zijn en dat velen in de kerk ongelukkig zijn met het besluit van de synode om de kerkorde op dit punt niet te veranderen.

Mijn naam staat niet in deze advertentie. Ik wist niet van die actie. Eerlijk gezegd weet ik niet of, als ik er wel van geweten had, mijn naam er wel onder had gestaan. Ik doe zelden met petities mee. Ik ben blij dat we in onze gemeente alle duurzame relaties als volkomen gelijkwaardig beschouwen en dat we die van harte mogen zegenen. Ik besef ook dat er in ons kerkverband gemeentes zijn waar velen daar anders over denken.

Van harte hoop ik dat mensen in hun eigenheid en hun eigen geaardheid volkomen uit de verf kunnen komen en vind dat de kerk bij uitstek de plek is waar dat zou moeten.

Ds. Lourens de Jong

Geschreven op:
11 december 2018