• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Ontmoetings- en gespreksavonden

Enkele jongere gemeenteleden zouden graag met anderen af en toe stevige en inhoudelijke gesprekken willen voeren over allerlei zaken rondom geloof en leven die hen erg bezighouden. Daar bieden we graag gelegenheid voor.
Geldt dat voor jou?
Neem dan contact op met
ds. Lourens de Jong, 2180448, 06-49137282,
lourensdejong@fonteinkerk.nl
In overleg plannen we dan enkele bijeenkomsten.

Lees- en filmkring

Ook dit jaar komen we weer eenmaal per maand op woensdagavond bij elkaar. We bespreken een boek of een film die we eerst samen bekeken hebben.

Lees meer

Kring ‘Rijk’ oud worden

Had ik maar eerder van deze ochtenden geweten verzuchtte een deelnemer; het was zo fijn en verrijkend om met leeftijdgenoten te praten over wat ouder worden met zich meebrengt. Een ander: Ik heb nooit geweten dat deelnemen aan zo’n groep zo leuk en fijn kan zijn.

Lees meer

Bijbelkring Jacques Dutilhhuis

Eens per twee maanden komen we in het Jacques Dutilhhuis bij elkaar voor een Bijbelkring. Ook wie niet in dit huis woont is daarbij van harte welkom.

Lees meer

Lezen voor de zondag

In deze kring lezen we de teksten voor de komende zondag en gaan daarover in gesprek met de predikant, die informatie geeft over de achtergronden van de teksten. In het gesprek proberen we te begrijpen wat er bedoeld wordt en wat het voor ons vandaag betekent.

Lees meer

Leesgroep christelijke mystieke en spirituele teksten

In deze kring lezen en bespreken we boeiende spirituele teksten uit de joodse en christelijke traditie.

Lees meer

Gespreksgroepen veertig-min+plus en veertig-min-extra

Al weer een aantal jaren komen twee groepen in wisselende samenstelling samen om over allerlei thema’s te spreken waar we mee te maken hebben in het dagelijkse leven: hoe om te gaan met een moeilijke collega of buurman, het opvoeden van kinderen, het verbeteren en verdiepen van relaties, geloofsvragen en nog veel meer.

Lees meer

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen