• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

werkgroep Rosa

Als gemeente van de Fonteinkerk hebben we al jaren contact met buurtvrouwenhuis Rosa – een onderdeel van het Wijkpastoraat Rotterdam West.
Het belangrijkste doel van het contact is ontmoetingen realiseren tussen mensen uit beide wijken.
Elkaar ontmoeten kan plaatsvinden tijdens een wandeling, een boottocht, een feest met elkaar vieren of in de jaarlijkse deelname aan de eredienst in de Fonteinkerk van vrouwenkoor Grenzeloos.

Lees meer

Lees- en filmkring

Het is en blijft heel verrijkend om een boek dat je gelezen hebt, of film die je zag, te analyseren en met elkaar daarover van gedachten te wisselen.

Als er geen nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus komen, willen we in het komende seizoen weer eenmaal per maand op woensdagavond bij elkaar komen. Uiteraard houden we ons aan de vastgesteld regels; we bekijken per keer in welke ruimte van de Fonteinkerk we kunnen samenkomen.

Lees meer

Lectio Divina

Lectio Divina is een leespraktijk ontstaan binnen het kloosterleven waarmee op een aandachtige wijze de Bijbel wordt gelezen en ernaar wordt geluisterd.
Luisteren naar wat de tekst je zegt, luisteren naar je eigen ziel, en luisteren naar wat de anderen zeggen.
Dit alles met een open blik; de blik van een ‘Godszoeker op weg’, van een leerling, zonder vooroordelen.
Lezen en luisteren met heel je verstand èn met heel je hart.

Lees meer

Kring Filosofie

Tijdens een bijeenkomst van de Kring Filosofie bespreken we een onderwerp uit de onuitputtelijke verzameling grote onderwerpen des levens, zoals ‘Is er voor ons nog iets
heilig?’, ‘Bestaat waarheid?’, ‘Schoonheid’, ‘De zin van het leven’, ‘Behoort het kwaad bij het leven?‘, etc.
Deze onderwerpen zijn zo groot, dat we daar nooit over uitgesproken zijn.
Het zijn echter ook onderwerpen waar iedereen wel iets over kan zeggen.
Kortom, deze bijeenkomsten leveren ongetwijfeld prachtige gesprekken op.

Lees meer

Ontmoetings- en gespreksavonden

Enkele jongere gemeenteleden gaven aan graag met anderen af en toe stevige en inhoudelijke gesprekken te willen voeren over allerlei zaken rondom geloof en leven die hen bezighouden.
Geldt dat ook voor jou?
We zijn vorig jaar gestart, maar je kunt er nog bij. Neem contact met me op.

Lees meer

Leesgroep christelijke mystieke en spirituele teksten

In deze kring lezen en bespreken we boeiende spirituele teksten uit de joodse en christelijke traditie.
Er bestaat een keur aan teksten uit verleden en heden waarin de schrijvers woorden hebben weten te geven aan hun geloof en twijfel, aan hun zoeken en gevonden worden. Deze teksten vormen niet zelden de basis van goede gesprekken met elkaar.

Lees meer

Kring "Rijk" oud worden

Had ik maar eerder van deze ochtenden geweten, verzuchtte een deelnemer. Het was zo fijn en verrijkend om met leeftijdgenoten te praten over wat ouder worden met zich meebrengt. Een ander: Ik heb nooit geweten dat deelnemen aan zo’n groep zo leuk en fijn kan zijn.

We drinken eerst in alle rust samen koffie, daarna kijken we naar een boeiend tv-programma, zoals Het Vermoeden, soms lezen we een kort verhaal.

Lees meer

Kennismaken met Bonhoeffer

Net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa werd ruim 75 jaar geleden de Duitse theoloog en voorman van de Bekennende Kirche Dietrich Bonhoeffer  terechtgesteld wegens zijn verzet tegen het nazi-regime.

Zijn levensverhaal en de keuzes die hij maakte zijn indrukwekkend.
Zijn nagelaten werk: theologie, brieven en gedichten, boeit steeds weer nieuwe generaties.
Opvallend is dat een breed spectrum van gelovigen, zowel progressief als meer traditioneel, door hem geïnspireerd wordt.

Lees meer

  • 1
  • 2
Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen