• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur is er een viering in de Fonteinkerk. Om het preekrooster te raadplegen klikt u hier (preekrooster).
Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven, kunnen we iedereen weer zonder belemmeringen uitnodigen om deel te nemen aan de zondagse kerkdienst.

Onze kerkdienst wordt live uitgezonden. U kunt de diensten (live en naderhand) beluisteren via internet (via de knop "meekijken/luisteren kerkdienst").
Heeft u geen computer vraag dan bij een van de diakenen naar een Lucas ontvanger. Hiermee kunt u thuis de kerkdiensten beluisteren. De commissie kerktelefoon kan u daarover alle gewenste inlichtingen verstrekken.

Het blijft, ook nu er geen belemmeringen meer zijn, goed om de onderlinge verbondenheid vast te houden. Dat kan bijvoorbeeld door iemand die u in de dienst miste na afloop van de dienst te bellen om na te praten.

In de diensten wordt nog niet fysiek gecollecteerd. Er zijn twee collecten, de eerste voor een diaconaal doel, de tweede voor de kerk. U kunt aan de collecte meedoen:
  - Contant in de collectemandjes bij de uitgang van kerkzaal (middelste deuren);
  - Via de collecte App Appostel (zie www.fonteinkerk.nl/nieuws/1229-digitaal-collecteren);
  - Doormiddel van onderstaande QR-codes (de bedragen kunt u aanpassen):
       1e collecte (diaconie)  qr-code diaconale collecte               2e collecte kerk ;
  - Overmaken voor de 1e collecte naar rekening NL71 RABO 0157 4483 04 t.n.v. Wijkdiaconie Fonteinkerk en
    voor de 2e collecte (kerk) naar NL38 INGB 0000 3010 06 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Hillegersberg-Noord;
  - Via een automatische wekelijkse overschrijving (via online bankieren) voor beide collectes.

Oppasdienst
Voor de allerkleinsten is er (in principe elke zondag) een oppasdienst. Eén van de ouders en/of één of twee tiener(s) vangen de kinderen op en zorgt voor hen gedurende de kerkdienst. Er is allerlei speelgoed beschikbaar.

Fonteinkinderclub
Kinderen van 4 tot 12 jaar gaan tijdens de kerkdienst naar de Fonteinkinderclub. Op een eigentijdse manier geven we invulling aan een verhaal of thema uit de bijbel. We doen een spelletje of maken iets leuks.

Jeugdkerk
Eens per maand bieden we tijdens de kerkdienst ook Jeugdkerk aan, voor jongeren van 12-17 jaar. Net zoals in een ‘gewone’ kerkdienst lezen, zingen en bidden we. Maar dan anders. Onze bron voor iedere dienst is een Bijbelverhaal. We proberen te verrassen, zodat we niet in clichés blijven zitten.

Koffiedrinken
Na afloop van de ochtenddienst drinken we samen koffie. We nodigen je graag uit om gezellig een kopje met ons mee te drinken om elkaar zo beter te leren kennen of om verder na te praten over de kerkdienst. Van harte welkom.

Autodienst
Voor mensen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten kunnen komen, is er een vervoersdienst ingesteld. Vrijwilligers rijden beurtelings op zondagmorgen enkele mensen naar de kerk. Wilt u graag vervoerd worden of wilt u als autobezitter deze taak graag op u nemen, meldt u dan bij Pauline Hoppesteyn-Houweling, de coördinator van deze activiteit (via webredactie@fonteinkerk.nl). Ook als u incidenteel (of op afroep) zou willen rijden zijn, kunt u zich vrijblijvend bij haar aanmelden. 

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen