• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur is er een viering in de Fonteinkerk. Voor het preekrooster klikt u hier.
Hoewel er vanwege corona beperkingen zijn, kunnen we u weer uitnodigen om deel te nemen aan de zondagse kerkdienst.

Onze kerkdienst wordt live uitgezonden. U kunt de diensten (live en naderhand) beluisteren via internet (via de knop "meekijken/luisteren kerkdienst").
Heeft u geen computer vraag dan bij een van de diakenen naar een Lucas ontvanger. Hiermee kunt u thuis de kerkdiensten beluisteren. De commissie kerktelefoon kan u daarover alle gewenste inlichtingen verstrekken.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 50 mensen (excl. "medewerkers") deelnemen aan de viering. De geldende beperkingen en maatregelen staan beschreven in het gebruiksplan (op te vragen via een mail aan webredactie@fonteinkerk.nl).
De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Aanmelden noodzakelijk: wie de dienst wil bijwonen dient zich daarvoor aan te melden: steeds vóór vrijdag 18.00 uur bij Roelie Oostenbrink, bij voorkeur per mail (oostenbrinkroelie@gmail.com; anders per telefoon: 010-4221386). U ontvangt dan op zaterdag bericht of u naar de dienst kunt komen. Indien nodig worden wie boventallig zijn als eersten uitgenodigd voor de viering een week later;
  • Gezondheid: vanzelfsprekend blijft u thuis als u corona gerelateerde klachten hebt. Ook als u een kwetsbare gezondheid heeft raden we u aan om de viering thuis via internet mee te maken;
  • Samenzang: met ingang van zondag 27 juni is weer -voorzichtig- gemeentezang mogelijk: de gemeente mag de liederen weer -zij het "ingehouden" (d.w.z. op "praatniveau", niet luider dan bij gewoon praten)- meezingen. Wellicht zullen enkele liederen alleen nog door slechts enkele zangers, doorgaans leden van de cantorij, worden gezongen. Deze zangers zitten op de voorste rij en gaan bij het zingen staan. Mocht u ook een keer bij de zangers willen horen dan kunt u dat aangeven bij Roelie Oostenbrink (roelie.oostenbrink@kpnmail.nl). De gemeente mag alleen de laatste twee coupletten van de slotzang meezingen;
  • Voorzorgen: bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren bij de zuil in het portaal van de kerk. In de hal zal u worden gevraagd naar uw gezondheid. Ook wordt uw naam en mailadres of telefoonnummer opgeschreven. Daarna wordt u naar uw zitplaats gebracht;
  • Na afloop van de kerkdienst wordt u per rij uitgenodigd om het gebouw via de zijuitgang te verlaten.
  • Koffiedrinken: bij goed weer kan er buiten koffie worden gedronken: uiteraard met inachtneming van 1,5 m afstand;
  • Bij slecht weer kan binnen koffie worden gedronken, maar dan met max. 21 mensen en eveneens met 1,5 m afstand.

Door de maatregelen is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten beperkt. Om met elkaar verbonden te blijven kunt u na afloop van de dienst wellicht iemand bellen om na te praten.

We hopen, dat het gauw weer mogelijk is om elke zondag weer zonder beperkingen bij elkaar te komen voor een kerkdienst.

Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn is er -anders dan hieronder vermeld- geen Fonteinkinderclub en/of Jeugdkerk en is Koffiedrinken aangepast.

Fonteinkinderclub
Kinderen van 4 tot 12 jaar gaan tijdens de kerkdienst naar de Fonteinkinderclub. Op een eigentijdse manier geven we invulling aan een verhaal of thema uit de bijbel. We doen een spelletje of maken iets leuks.

Jeugdkerk
Twee keer per maand bieden we tijdens de kerkdienst ook Jeugdkerk aan, voor jongeren van 12-17 jaar. Net zoals in een ‘gewone’ kerkdienst lezen, zingen en bidden we. Maar dan anders. Onze bron voor iedere dienst is een Bijbelverhaal. We proberen te verrassen, zodat we niet in clichés blijven zitten. De Jeugdkerk heeft een positieve en persoonlijke insteek. Dingen op zijn kop zetten is eigenlijk een doorlopend thema. We werken veel met beelden en symbolen als hulpmiddel om Bijbelverhalen beter te begrijpen. We zingen liederen van Taizé, Iona, ouwe spirituals. Bidden doen we aan de hand van gebeden die we zelf maken tijdens de dienst.

Koffiedrinken
Elke zondag komen we in de kerk om God en elkaar te ontmoeten. We drinken na afloop van de ochtenddienst samen koffie. We nodigen je uit om gezellig een kopje met ons mee te drinken. Dit is een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en om verder na te praten over de kerkdienst. Je bent van harte welkom.

Autodienst
Voor mensen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten kunnen komen, is er een vervoersdienst ingesteld. Vrijwilligers rijden beurtelings op zondagmorgen enkele mensen naar de kerk. Jaarlijks wordt een rijrooster opgesteld. De vrijwilligers zijn éénmaal per 5 weken aan de beurt en kunnen onderling ruilen. Zowel de mensen die graag vervoerd willen worden als de autobezitters die deze taak op zich willen nemen, kunnen zich aanmelden bij de coördinator van deze activiteit. Vrijwilligers die incidenteel (op afroep) zouden willen rijden zijn van harte uitgenodigd om zich vrijblijvend aan te melden. Mailt u dan naar Pauline Hoppesteyn-Houweling (via webredactie@fonteinkerk.nl)

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen