Skip to main content

Actie Kerkbalans 2024 start

Op 13 januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer om geld in te zamelen, zodat de kerk ook in de toekomst activiteiten kan organiseren

Benieuwd naar de andere berichten of inspirerende verhalen?

Geschreven op:
22 december 2023

Op zaterdag 13 januari start de Actie Kerkbalans ("AKB"), de jaarlijkse landelijke actie om geld te werven voor uw lokale kerk. Geld om uw kerk te laten functioneren. De actie draagt dit jaar als motto "Geef vandaag voor de kerk van morgen". Ook de Fonteinkerk doet aan de actie mee om geld te werven zodat we kunnen blijven functioneren. Daarom krijgen leden van de Fonteinkerk dezer dagen per brief of via de mail een verzoek om naar vermogen aan de instandhouding van de kerk bij te dragen.

Meer weten?
De Fonteinkerk kan functioneren omdat naast een paar beroepskrachten, zoals predikanten en kosters, vele vrijwilligers enthousiast hun tijd inzetten voor de kerk.
De jaarlijkse financiële actie is nodig om geld bij elkaar te brengen zodat de kerk de beroepskrachten kan betalen, het kerkgebouw onderhouden en activiteiten kan organiseren. Alleen dankzij die (vrijwillige) bijdragen kan onze kerkelijke gemeente ook morgen nog functioneren.

Meer informatie vindt u in de folder AKB.

Geschreven op:
22 december 2023