• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

werkgroep Rosa

Als gemeente van de Fonteinkerk hebben we al jaren contact met buurtvrouwenhuis Rosa – een onderdeel van het Wijkpastoraat Rotterdam West.
Het belangrijkste doel van het contact is ontmoetingen realiseren tussen mensen uit beide wijken.
Elkaar ontmoeten kan plaatsvinden tijdens een wandeling, een boottocht, een feest met elkaar vieren of in de jaarlijkse deelname aan de eredienst in de Fonteinkerk van vrouwenkoor Grenzeloos.

Lees meer

Sirkelslag

Sirkelslag is een interactief spel dat georganiseerd wordt door JOP (Jong Protestant, ondersteunt het jeugdwerk binnen de PKN).
Er doen honderden groepen uit het hele land aan mee.
Net als als in de afgelopen jaren, doen we dit jaar samen met de andere wijken binnen Noordrand ook weer mee.

Lees meer

Ontmoetings- en gespreksavonden

Enkele jongere gemeenteleden gaven aan graag met anderen af en toe stevige en inhoudelijke gesprekken te willen voeren over allerlei zaken rondom geloof en leven die hen bezighouden.
Geldt dat ook voor jou?
We zijn vorig jaar gestart, maar je kunt er nog bij. Neem contact met me op.

Lees meer

Leesgroep christelijke mystieke en spirituele teksten

In deze kring lezen en bespreken we boeiende spirituele teksten uit de joodse en christelijke traditie.
Er bestaat een keur aan teksten uit verleden en heden waarin de schrijvers woorden hebben weten te geven aan hun geloof en twijfel, aan hun zoeken en gevonden worden. Deze teksten vormen niet zelden de basis van goede gesprekken met elkaar.

Lees meer

Vrijdagmiddaggebed

Al enkele jaren komen er iedere vrijdagmiddag gemeenteleden bij elkaar om samen te bidden. Een kostbaar moment van stilte en ontmoeting.
In de stilteruimte rondom de aangestoken paaskaars noemen we de namen van hen om wie zorgen zijn.
We lezen een Bijbelgedeelte, zingen, bidden, danken en we zijn stil.
Rond 17.30 uur gaat ieder weer huiswaarts.

Van harte uitgenodigd.

Lees meer

Samen eten

Wat is er leuker dan met een groep samen te eten en op een ontspannen manier te praten over serieuze of minder serieuze zaken?
Elke maand doen we dat met steeds zo’n 30-40 mensen in de Fonteinkerk; ’s middags met een paar mensen koken en ’s avonds eten.

Vorig jaar deden we dat noodgedwongen wegens corona met een soort Take Away maaltijden:
samen koken en daarna bij mensen thuis in klein gezelschap alles wat we klaar hadden gemaakt met elkaar eten.

Lees meer

Lees- en filmkring

Het is en blijft heel verrijkend om een boek dat je gelezen hebt, of film die je zag, te analyseren en met elkaar daarover van gedachten te wisselen.

Als er geen nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus komen, willen we in het komende seizoen weer eenmaal per maand op woensdagavond bij elkaar komen. Uiteraard houden we ons aan de vastgesteld regels; we bekijken per keer in welke ruimte van de Fonteinkerk we kunnen samenkomen.

Lees meer

Lectio Divina

Lectio Divina is een leespraktijk ontstaan binnen het kloosterleven waarmee op een aandachtige wijze de Bijbel wordt gelezen en ernaar wordt geluisterd.
Luisteren naar wat de tekst je zegt, luisteren naar je eigen ziel, en luisteren naar wat de anderen zeggen.
Dit alles met een open blik; de blik van een ‘Godszoeker op weg’, van een leerling, zonder vooroordelen.
Lezen en luisteren met heel je verstand èn met heel je hart.

Lees meer

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen