• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Bijbelkring in Jacques Dutilhhuis

Vier maal komen we dit seizoen in het Jacques Dutilhhuis bij elkaar voor een Bijbelkring.
Ook wie niet in dit huis woont is daarbij van harte welkom. 

We beginnen met gebed en we lezen en bespreken een gedeelte uit de Bijbel dat aansluit bij het jaarthema of bij de tijd van het kerkelijk jaar.
Er is ook altijd ruimte voor persoonlijke ervaringen. We sluiten af met een lied of gedicht.

Lees meer

Speak it Loud (Kenia-project van Noordrand)

Speak it Loud

Dat is de naam van het project waarin de kerken van Noordrand samenwerken met de partnerorganisatie Terry’s Child Support in Kenia en met Kerkinactie (voor het projectmanagement). Het project is gericht op het beperken van het risico dat meisjes en jonge vrouwen slachtoffer worden van seksueel geweld en op het voorkómen van tienerzwangerschappen.
Het streefbedrag is € 100.000. Een deel van dat bedrag komt uit legaten, die door gemeenteleden speciaal voor zulke activiteiten zijn nagelaten; ook KerkinActie draagt bij.

Lees meer

Voedselbank

Samen delen in de overvloed die wij hebben. Elke 2e zondag van de maand zamelen we in de Fonteinkerk voedsel in voor mensen die onder de armoedegrens leven. In Rotterdam en omgeving zijn dat elke week zo’n 3.000 kratten met voedsel.

Lees meer

Keniaproject

Het Keniaproject, getiteld "Speak it Loud", is een gezamenlijk project van de zes wijkgemeenten binnen de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand, waaronder de Fonteinkerk.

Met deze toelichting willen we u informeren en uw steun steun vragen voor het project, dat wordt uitgevoerd door het Terry Child Support and Youth Resource Centre in Machakos in Kenia. Kern is om de problematiek van seksueel geweld en misbruik te verminderen, jongeren weerbaar te maken en te komen tot een meer gelijkwaardige omgang tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen.

Lees meer

Fonteinkinderclub

Ben jij tussen de 4 tot 12 jaar? Kom dan een keer kijken en mee doen met de Fonteinkinderclub.

Lees meer

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen