• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Ontmoetings- en gespreksavonden

Zou je graag met enkele anderen stevige en inhoudelijke gesprekken willen voeren over allerlei zaken rond geloof en leven? Dat kan.
Er zijn enkele jongere gemeenteleden waarmee die gesprekken vorig jaar al gestart zijn, maar je kunt er nog bij!
Wil jij ook aan die gesprekken deelnemen? Neem dan contact op met ds. Lourens de Jong (2180448; lourensdejong@fonteinkerk.nl). In overleg plannen we enkele bijeenkomsten op een avond, meestal op een maandag van 20.00 tot ca 21.30 uur bij één van de deelnemers thuis.

Leesgroep christelijke mystieke en spirituele teksten

In deze kring lezen en bespreken we boeiende spirituele teksten uit de joodse en christelijke traditie. Er bestaat een keur aan teksten uit verleden en heden waarin de schrijvers woorden hebben weten te geven aan hun geloof en twijfel, aan hun zoeken en gevonden worden.

Deze teksten vormen niet zelden de basis van goede gesprekken met elkaar.
De kring vergt geen voorbereiding. Leesmateriaal wordt ter plekke verstrekt.

Lees meer

Kring Filosofie

Tijdens een bijeenkomst van de Kring Filosofie bespreken we een onderwerp uit de onuitputtelijke verzameling grote onderwerpen des levens, zoals ‘Is er voor ons nog iets heilig?’, ‘Bestaat waarheid?’, ‘Schoonheid’, ‘De zin van het leven’, ‘Behoort het kwaad bij het leven?’, etc.
Deze onderwerpen zijn zo groot, dat we er nooit over uitgesproken zijn; ook zijn het echter onderwerpen waarover iedereen wel iets vindt.
Kortom, deze bijeenkomsten leveren ongetwijfeld prachtige gesprekken op.
In zijn gemeente in Puttershoek leidde Frits Renes met veel genoegen en soortgelijke kring.

Lees meer

Gespreksgroep veertig-min+plus

Al heel wat jaren komt deze gespreksgroep bij één van de leden thuis samen; daar spreken we over allerlei thema’s waarmee we in het dagelijkse leven te maken hebben.
We schuwen lastige geloofsvragen niet en hebben het ook over zaken als hoe om te gaan met een moeilijke collega of buurman, het opvoeden van kinderen, het verbeteren en verdiepen van relaties, geloofsvragen en nog veel meer.

Dit doen we aan de hand van de Bijbel of een boekje met meer specifieke onderwerpen om de verbinding te maken tussen geloof en de dagelijkse realiteit. De onderwerpen stellen we in onderling overleg vast.

Lees meer

Lees- en filmkring

Analyseren van een boek dat je gelezen hebt en daarover met elkaar van gedachten wisselen is en blijft heel verrijkend. Met elkaar halen we veel meer uit een boek dan als je het alleen leest. Vaak blijkt ook dat een boek dat je niet zo boeiend of inspirerend hebt gevonden, juist na het onderlinge gesprek nieuwe en andere perspectieven opent. Naast recente literatuur lezen we ook wel eens een ’klassieker’ uit de Nederlandse of wereldliteratuur.
Zo is ook het samen kijken naar een film niet alleen gezellig, maar ook inspirerend. Met elkaar merken we veel meer in een film op dan wanneer iemand die film alleen bekeken zou hebben. Achter de beelden van een film zit meestal een boodschap en die willen we met elkaar opsporen. Bovendien komen vanzelf allerlei levensvragen aan de orde. 

Lees meer

Kring ‘Rijk’ oud worden

Had ik maar eerder van deze ochtenden geweten verzuchtte een deelnemer. Het was zo fijn en verrijkend om met leeftijdgenoten te praten over wat ouder worden met zich meebrengt. Een ander: Ik heb nooit geweten dat deelnemen aan zo’n groep zo leuk en fijn kan zijn.
In deze kring drinken we eerst in alle rust samen koffie, daarna kijken we naar een boeiend tv-programma, zoals ‘De Verwondering’, soms lezen we een kort verhaal.
Dat kan de aanleiding zijn voor een goed gesprek met elkaar.
Doet u mee?
Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

Lees meer

Kennismaken met Bonhoeffer

Net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa werd 75 jaar geleden de Duitse theoloog en voorman van de ‘Bekennende Kirche’ Dietrich Bonhoeffer terechtgesteld wegens zijn verzet tegen het nazi-regime.
Zijn levensverhaal en de keuzes die hij maakte zijn indrukwekkend. Zijn nagelaten werk: theologie, brieven en gedichten, boeit steeds weer nieuwe generaties. Opvallend is dat een breed spectrum van gelovigen, zowel progressief als meer traditioneel, door hem geïnspireerd wordt.

In drie bijeenkomsten bekijken we een film over zijn leven en lezen en bespreken we enkele belangrijke teksten van zijn hand.

Lees meer

Filmkring Bergkapelgroep

We kijken in de Riesmeijerzaal van de Fonteinkerk naar een sociaal en maatschappelijk interessante film.
We beginnen om 19.30 uur en na afloop praten we nog even na over wat ons is opgevallen in de film.
Omdat in de Riesmeijerzaal maximaal 16 mensen mogen, is het nodig dat u zich van tevoren bij Marijke Kwant opgeeft.

Op 17 september gaan we kijken naar de film The two popes.

Lees meer

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen