• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Een gebed voor de Stille Week en Goede Vrijdag

Omdat Jezus bezweken is aan het kruis
en geen pijn hem bespaard bleef
bidden wij voor alle mensen
die naar geest of lichaam lijden
en vergaan van pijn en angst:
O God, laat uw naam een licht zijn
in het donker van het lijden,
geef dat mensen in de buurt zijn
die door hun nabijheid uw naam vertalen.
Omdat Jezus heeft gezegd:
Het is volbracht,
bidden wij voor alle mensen
voor wij hij zijn leven gaf:
O God, laat uw Zoon leven onder de mensen
als een bron van vrede en vrijheid,
geef dat zijn offer ons bezielt
om te leven als mens naar uw beeld,
in liefde die mededeelzaam is,
in blijdschap die aanstekelijk werkt,
totdat zijn overwinning openbaar wordt
aan heel uw schepping.
(W.R. van der Zee – In het huis van de Levende)

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen