• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Nieuwe predikant gezocht

De wijkgemeente Fonteinkerk is op zoek naar een nieuwe predikant. Door het vertrek van ds. Anje de Kuiper, in maart vorig jaar, is een vacature ontstaan.

Lees meer

Verdere versoepeling corona-regels

Vanaf  3 december 2021 zijn voor de Fonteinkerk de corona-regels aangepast. De kerkenraad besloot om de adviezen van de landelijke kerk (PKN) en het CIO over te nemen. Dat betekent:

  • Samenzang is weer mogelijk, maar zing ingetogen het dringend advies om niet te zingen vervalt;
  • Voor de koffie buiten vervalt het eerder aangegeven maximum van 40, doordat 1,5 meter afstand het maximum aantal personen bepaalt per ruimte (dus geen vast maximaal aantal personen meer). Binnen verandert er voor ons gebouw niets (de capaciteit per zaal blijft zoals die is aangegeven in het gebruiksplan);
  • Voor de koffie binnen neem een zitplaats;
  • Gepaste afstand laat in de kerkzaal tussen gezinnen 2 stoelen leeg; 
  • De overige basisregels blijven gelden (afstand houden, handen desinfecteren, thuis blijven bij klachten, etc).

Vooraf aanmelden is niet meer nodig.

Een kerstboodschap uit Kenia

De Fonteinkerk, samen met de 5 andere protestantse kerken van Rotterdam-Noordrand, ondersteunt het Speak it Loud ("SiL") project van Terry Child Support in Kenia.
Uit Kenia ontvingen we een Kerstboodschap op video. Om die te zien klikt u hier.
Voor meer informatie over het Speak it Loud project klikt u op info SiL.

Ds. Els Visser tijdelijk aan Fonteinkerk verbonden

Met veel plezier en dankbaarheid meldt de kerkenraad van de Fonteinkerk, dat vanaf 1 maart ds. Els Visser als ambulant predikant tijdelijk aan de Fonteinkerk verbonden is. Zij vult daarmee een deel van de vacature in, die is ontstaan door vertrek van ds. Anje de Kuiper in maart 2021. Ds. Visser gaat zich voor 15 uur per week inzetten in pastoraat en bezoekwerk en dáár waar hulp nodig en gewenst is.
Ook zal ds. Visser een paar keer voorgaan in de zondagse dienst opdat we haar ook zo beter leren kennen.

De kerkenraad wenst haar een fijne tijd en Gods Zegen toe hier in Hillegersberg.

Fonteinkerk nu 5 jaar geleden in gebruik genomen

Op zondag 3 juli 2016 vierden we de eerste dienst in de Fonteinkerk; toen "nog niet helemaal" klaar. Enkele foto's van die eerste dienst ter herinnering.

    


                                            

Digitaal collecteren

Nu de mogelijkheden beperkt zijn om fysiek aan de kerkdiensten in de Fonteinkerk deel te nemen, heeft dat ook invloed op de collecte-opbrengsten. Er zijn gelukkig diverse (aanvullende) mogelijkheden om financiële kerkzaken te regelen. Gelukkig maken steeds meer leden, luisteraars en kijkers gebruik van deze mogelijkheden: Appostel (opvolger van de kerkgeld-app), QR-code of bankoverschrijving. Hieronder een toelichting op deze mogelijkheden.

Lees meer

Actie Kerkbalans 2022 van start; geef vandaag voor de kerk van morgen

Op zaterdag 15 januari start de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse landelijke actie om geld te werven voor uw kerk. Geld om uw kerk te laten functioneren. De actie draagt dit jaar als motto "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

Kerk functioneert omdat vrijwilligers enthousiast tijd inzetten voor de kerk, naast een paar beroepskrachten, zoals predikanten en kosters. Met de jaarlijkse financiële actie brengen we geld bij elkaar om beroepskrachten te betalen, het kerkgebouw te onderhouden en activiteiten te organiseren. Alleen dankzij die (vrijwillige) bijdragen kan onze kerkelijke gemeente ook morgen nog functioneren.

Daarom krijgen leden van onze kerkelijke gemeente deze week per brief of via de mail een verzoek om naar vermogen aan de instandhouding van de kerk bij te dragen. Vrijwilligers bezorgen die brieven bij hun mede-gemeenteleden. 

Meer weten?

Lees meer

klokgelui als teken van verbondenheid en hoop

Bij de jaarwisseling zullen van de meeste kerken in Rotterdam de klokken enkele minuten worden geluid als teken van verbondenheid en hoop. Ook de klokken van de Fonteinkerk zullen dan luiden.

Nieuwsbrief Kenia-project

Nieuwsbrief van het Keniaproject (Speak it Loud, SIL, 2019-2022)
van de kerken van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand
(Jos Dusseljee, mei 2020)

Lees meer

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen