• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Wijkgemeenten Noordrand ondersteunen jongeren in Kenia

Speak it Loud

De wijkgemeenten Noordrand ondersteunen samen een project in Kenia.

Het project “Speak it Loud” van de partnerorganisatie Terry’s Child Support is gericht op het beperken van het risico dat meisjes en jonge vrouwen slachtoffer worden van seksueel geweld en op het voorkómen van tienerzwangerschappen. Het project werkt op een positieve manier aan voorlichting en aan het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde van meisjes. Tijdens sporttoernooien wordt aandacht gegeven aan seksuele voorlichting en aan de manier waarop je “nee” mag zeggen als er iets gebeurt dat je niet wilt. We werken nauw samen met KerkinActie die het projectmanagement zal uitvoeren.

Onderdeel van het project is een reis van  jongeren vanuit de wijkgemeenten van Noordrand in de zomer van 2020 om zich in te zetten voor het “Speak it Loud” project. Wie in (deelnemen aan) de reis geïnteresseerd is kan contact opnemen met Peter Kruys (peterkruys@gmail.com).

Om echt impact te hebben, krijgt het project een looptijd van 3 jaar. Het streefbedrag is € 100.000. Een deel van dat bedrag komt uit legaten, die door gemeenteleden speciaal voor zulke activiteiten zijn nagelaten en ook KerkinActie draagt bij.

Het project

Het project 'Speak it Loud' gaat over de risico's voor meisjes en jonge vrouwen om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Het gaat niet alleen om geweld, maar ook om onwetendheid. 'We willen de stilte verbreken' zegt Terry’s Child Support. Veel meisjes in Kenia worden ongewild zwanger en het aantal tienerzwangerschappen is ongekend hoog: van alle meisjes tussen de 15 en 19 jaar heeft één op de 5 al een kind gekregen. In heel Kenia stoppen jaarlijks duizenden meisjes met hun school vanwege een zwangerschap.

Terry’s Child Support wil op een positieve manier werken aan voorlichting en aan het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde van meisjes. Het startpunt daarvoor is sport. Het plan is om veel sporttoernooien te organiseren en tijdens die toernooien aandacht te geven aan seksuele voorlichting én aan de manier waarop je 'nee' mag zeggen als er iets met je gebeurt dat je niet wilt. Die sporttoernooien zijn alleen nog maar het begin van alle activiteiten. Het gaat niet alleen om meisjes trouwens, want het is net zo belangrijk om jongens te betrekken bij het gesprek over hoe je met elkaar omgaat en hoe je respect hebt voor de ander.

Het project omvat de volgende activiteiten:
- 500 kinderen en jongeren worden meer weerbaar -en minder kwetsbaar voor seksueel geweld door het organiseren van sportactiviteiten;
- 20 mensen worden getraind die echt een rol moeten spelen in het bestrijden van seksueel geweld door voorlichting aan en beïnvloeding van de lokale politiek;
 - 100 kwetsbare gezinnen worden extra begeleid. Dit zijn gezinnen waarvan bekend is dat het risico groot is dat de kinderen niet meer naar school zullen gaan.

‘Speak it Loud’ loopt van 2019 tot 2022 en wordt gesteund door KerkInActie (KIA).

De komende jaren zullen de wijken in Noordrand geld werven voor de financiering van het ‘Speak it Loud’  project. En er is veel geld nodig. Het streefbedrag is € 100.000.
Dit hoeven we niet helemaal zelf op te brengen: er zijn een aantal legaten van oud-gemeenteleden beschikbaar en ook KerkinActie doet mee.

Wel willen we als Fonteinkerk een aanzienlijke bijdrage leveren om dit geld bij elkaar te brengen. En wel € 20.000 over een periode van drie jaar. Aan ieder dan ook de vraag om hieraan aan bij te dragen zodat we dit ook waar weten te maken; uw bijdrage graag overmaken op het rekeningnummer van de wijkdiaconie van de Fonteinkerk NL71 RABO 0157 4483 04 o.v.v. Kenia.

Voor meer informatie over het ‘Speak it Loud’ project kan contact opgenomen worden met: Jaco Groenewoud (voorzitter diaconie PKN Rotterdam Noordrand, jaco_groenewoud@hotmail.com)  of met Jos Dusseljee, adviseur voor het ‘Speak it Loud’ project (dusseljee.jos@gmail.com).

De jongerenreis

De jongeren van de Noordrand hebben als doel om in de zomer van 2020 naar Kenia te reizen, om zich voor het ‘Speak it Loud’ project in te zetten. Eind 2018 is het startsein gegeven voor deze reis. Met jongeren die 1 juli 2020 ouder dan 17 jaar en 6 maanden zijn bereiden we de reis voor, zamelen we geld in voor de reis en gaan we samen de reis beleven. Dit met zoveel mogelijk jongeren die verbonden zijn met de Goede Herderkerk, Oranjekerk, Open Hof, Hillegondakerk, Fonteinkerk en Ontmoetingskerk.
Interesse? Doe mee en kom langs bij een voorbereidingsavond. Voor meer informatie kun je contact op nemen met Peter Kruys (peterkruys@gmail.com), Een bijdrage aan de jongerenreis kan worden overgemaakt op rekening nummer NL46 RABO 0136 1220 43 o.v.v. ‘jongerenreis’.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen